Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jasenie

Základné údaje
Obec sa nachádza v J predhorí Nízkych Tatier v doline Jasenského potoka. K obci patrí menšia časť Kramlištie. V Jasení sa našli mince z rímskej doby. Ako banícka osada patriaca ľupčianskemu hradu sa spomína v r. 1424. V 17. - 19. stor. pracoval hámor patriaci banskej komore ako súčasť Hrončianskeho komplexu. V polovici 19. stor. bola postavená skláreň, ktorá v r. 1904 zanikla. V r. 1923 - 1925 tu bola vybudovaná elektráreň. V časti Kramlištie mala firma Wunsch a spol. parnú pílu, na ktorej sa v r. 1945 vyrábali drevené baraky. Väčšia časť závodu bola odovzdaná štátnym lesom, ktoré tu režú drevo pre vlastnú potrebu. V obci stojí neskorobarokový rím. kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z r. 1765, upravený v r. 1897. Na začiatku obce je klasicistická kaplnka Povýšenia sv. Kríža z r. 1835 a ďalšia kaplnka je súčasťou múra cintorína. Uprostred obce sa nachádza murovaná baroková zvonica z 18. stor. V Lomnistej doline sú partizánske bunkre, r. 1958 rekonštruované.
Späť