Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Kostoľany

Základné údaje
Obec leží v údolí potoka Výtok na pravobrežnej terase Dudváhu. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1208 pod názvom Costulan. Osídlenie na terase Dudváhu sa vyznačuje veľkou koncentráciou. Sú to sídliská z mladšej a neskorej doby kamennej, jednotlivé nálezy z doby bronzovej, staršej a mladšej doby železnej, pohrebisko z doby sťahovania národov a stredoveké osídlenie. V r. 1467 vojsko Mateja Korvína dobylo posledný opevnený bratrícky tábor, ktorý stál v okolí kostola sv. Víta. V obci sa našiel aj poklad 1242 strieborných mincí ukrytý do zeme v r. 1619-1626. V r. 1945 boli k Veľkým Kostoľanom pripojené Zákostoľany. Významnou pamiatkou v obci je kostol sv. Víta (z konca 12. stor.), v minulosti viackrát prestavovaný. Kaplnky v chotári obce sú z 19. stor. Drobné sakrálne pamiatky - prícestné kríže - pochádzajú z 19. stor. V obci sa narodili Juraj Polykarp - arcibiskup a pronotár kráľa Mateja Korvína, spisovatelia Jozef Pavlovič a Jozef Mihalkovič a významný slovenský maliar Cyprián Majerník (1909 - 1945). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a remeslami (mlynári, tkáči, čižmári, mäsiari), v obci bol panský pivovar a rybník. Dnes v obci sídlia súkromné firmy a obchody, školy (materská, základná i základná umelecká), služby a prevádzky pre občanov. Od r. 1995 vychádzajú noviny - Kostolianske pohľady. Niektorí obyvatelia pracujú v okolí, Jaslovských Bohuniciach, Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť