Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Polomka

Základné údaje
Leží vo V časti Horehronského podolia v doline Ždiarskeho potoka. Chotár obce sa rozprestiera v predhorí Nízkych Tatier a na J Slovenského rudohoria. Jej počiatky môžeme datovať po r. 1321, kedy majitelia Muránskeho panstva dali kolonizovať údolie gemerského Horehronia. Osada spustla a na prelome 15. a 16. stor. bola znovu kolonizovaná na valašskom práve. Obec sa po prvý raz spomína v r. 1525. V listinách zo 16. stor. sú doložené bane na drahé kovy, železnú rudu a hámre. V polovici 17. stor. sa tu nachádzal pivovar, 2 mlyny a píla. K obci patrila železiareň Lujza, ktorej činnosť skončila v r. 1926. Štát prevzal v r. 1934 parnú pílu, ktorá bola od r. 1950 pričlenená k Pohronským pílam. V miestnej časti Hámor sa od r. 1950 nachádzala stanica šľachtiteľského a semenárskeho podniku z Vígľaša. Rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1669 bol obnovený v r. 1712 - 1715 a prestavaný r. 1922. Klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého pochádza z r. 1828. Budova bývalého chudobinca je z konca 18. stor.
M. č.: hámor, polomka.
Späť