Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lom nad Rimavicou

Základné údaje
Obec leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. V r. 1919 k obci prináležali osady Banský Grúň, Plešková, Dolina, Chlipniačky, Javorina a Polianka. V 19. storočí tu pracovala sklárska huta a papiereň a zač. 20. stor. v obci postavil Žigmund Klein pílu. Obyvateľstvo sa zaoberá poľnohosp. a prácou v lesoch. V obci boli natočené exteriéry dvoch celovečerných filmov Zemianska česť (r. 1957) a Zbojnícka mladosť (1960). V 19. stor. tu bolo známe maľovanie obrázkov na sklo. Klasicistický kostol bol postavený r. 1812 - 1818.
M. č.: Javorina, Lom nad Rimavicou.
Späť