Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horné Turovce

Základné údaje
Ležia na východnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v doline Krupinice. Nachádza sa tu minerálny prameň a kameňolom. Obec patrí medzi najstaršie obce bývalej Hontianskej župy. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1156 (Tur). V r. 1435 sa uvádza ako Nagy Thur a bola majetkom rod. Thuryovcov, Vajdovcov a Janokiovcov. V 18. stor. patrila rod. Benickovcov, v 19. stor. rod. Horváthovcov, Pongrácovcov, Fogarassyovcov a Nedeczkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. V obci je dnes vybudovaná moderná poľovnícka strelnica. Každoročne sa tu organizujú rôzne známe podujatia, ako napr. Batôžkový bál, maškarný ples (február), Obecný deň spojený s Dňom detí (jún), futbalový turnaj, Celoslovenská poľovnícka súťaž o cenu Ipľa (júl), stolnotenisový turnaj (december) a pod.

Renes. kostol sv. Jakuba postavený v r. 1693 bol prestavaný v r. 1865. Dve barok. kaplnky pochádzajú z 18. stor. Renes. kúria bola postavená v pol. 17. stor. a klas. kúria v pol. 19. stor.

Späť