Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kozí Vrbovok

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke potoka Vrbovok. Chotár tvoria ploché chrbty s pahorkatinným reliéfom medzi dolinami Jalšovíka, Vrbovky a Trpína. Názvy obce: 1415 - Varborok; 1808 - Kozý Wrbowek; maď. Kecskevarbók. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1262, kedy uhorský panovník Belo IV. daroval obec rodine Kaza. V r. 1415 sa spomína ako majetok tunajších zemanov, neskoršie patrila opátstvu Bzovík. V rokoch 1715 a 1720 mala 14 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 34 domoch 208 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom, ženy paličkovali čipky. Za I. ČSR si obec zachovala ráz podhorskej poľnohosp. obce.
Späť