Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Cerovo

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v plytkej úvalinke na plochom chrbte medzi dolinou Litavice a Trpína. Chotár je odlesnený, len strmé úbočia dolín sú pokryté súvislým dubovým a bukovým lesom. Názvy obce: 1475 - Chery; 1773 - Cerowo; maď. Cseri. Náznaky osídlenia siahajú do ml. doby kamennej. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1275, pôvodne patrila starej hontianskej rodine Hun - Pázmány. V 16. stor. obyvatelia trpeli nájazdmi Turkov, ktorým bola obec poplatná. V pol. 19. stor. sa dostala do majetku rodiny Coburgovcov a patrila k hradu Čabraď. V r. 1715 mala kúrie, mlyn a 73 domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Obec sa vyznačuje vretenovitou zástavbou. Najstaršou pamiatkou je ev. klas. kostol z r. 1855 - 1859; oltárny obraz od P. M. Bohúňa; klas. krstiteľnica z r. 1863; na cintoríne sú kamenné náhrobníky oblúkovite zakončené. Miestni gazdovia sa od podomových knihárov naučili viazať knihy, najmä náboženské do kože. Dosky ozdobovali mosadzným obíjaním.
M. č.: cerovo, duchenec.
Späť