Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kosorín

Základné údaje
Leží na styku záp. výbežku Kremnických vrchov so Žiarskou kotlinou na prítoku Lutily. Najst. písomná zmienka o obci pochádza z r. 1487 (Kozoeri), ako o starom majetku ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1776 pripadla banskobystrickému biskupstvu. Obyv. boli kamenári, robotníci v kameňolome a neskôr v tehelni. Klasicistický kostol sv. Ladislava bol postavený na mieste st. chrámu v r. 1800 - 1803. Pomník padlých v SNP je situovaný na miestnom cintoríne.
Späť