Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kukučínov

Základné údaje
Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na nive Hrona a v Ipeľskej pahorkatine. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia HLOHYŇA. Obec sa písomne uvádza v r. 1293 (Vruzy). Patrila tunajším zemanom, neskôr rod. Kazyovcov a Lytassyovcov, v r. 1601 ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré tu usadilo predialistov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 18. stor. vyrábali koče a člny. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Dolný Oros: obec sa spomína v r. 1307 (Inferior Urusi, Urussy).

Malý Pesek: Obec sa uvádza v r. 1324 (Kys Pezek), patrila zemanom zo Želiezoviec, neskôr rod. Dersffyovcov a panstvu Želiezovce. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Ku Kukučínovu bola pričlenená v r. 1962.

Obec Kukučínov je známa aj svojim parkom so vzácnymi platanmi (3 ha). Svojimi prírodnými danosťami má dobré predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky.

Barok. - klas. kostol Nanebovzatia Panny Márie pochádza z r. 1775. Klas. ref. kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1786. Kúria, klas., pochádza z konca 18. stor.
M. č.: kukučínov, malý pesek.
Späť