Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pernek

Základné údaje
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1394, kedy patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka, od 16. storočia panstvu z Plavca. Kostol a fara pochádzajú z roku 1397. Obec patrila Fuggerovcom, Balassovcom a neskôr Pálffyovcom. V roku 1720 mala 4 mlyny a 56 daňovníkov, v roku 1828 bolo v obci 154 domov a 1115 obyvateľov. Zaoberali sa výrobou metiel, povozníctvom, pestovaním konope a jeho predajom. V chotári boli od konca 17. stororčia bane na striebro a zlato, neskôr na pyrit. V 19. storočí obec postihla trikrát živelná pohroma a v rokoch 1836, 1866 a 1867 väčšina obce vyhorela a v roku 1866 sa k nešťastiu pridala i cholera. Obec sa nachádza na úpätí Malých Karpát a je podhorskou obcou, vzdialenou od hlavného mesta SR Bratislavy len 38 kilometrov.
Späť