Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Záhorská Ves

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený kontinuitne už od neolitu. Jej existencia je doložená v listine z roku 1301, kedy tu bol pánom Tomáš Magari. Potom sa obec spomína až v roku 1557. Od 16. storočia patrila plaveckému panstvu. V polovici 16. storočia sa tu usadili chorvátski kolonisti. V roku 1720 mala obec 30 daňovníkov, v roku 1828 v 112 domoch bývalo 800 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., pestovaním zeleniny, rybolovom, výrobou úžitkových predmetov z tŕstia. V roku 1870 bol v obci postavený cukrovar spoločnosťou okolo Maxa Lowbeera, hneď nato aj liehovar. Cukrovar bol v prevádzke do roku 1949 a patril k najväčším v Európe. Záhorská Ves mala aj svojich slávnych rodákov. K nim rozhodne patrí slávna svetová operná speváčka Lucia Poppová (1939 - 1993).
Späť