Ústredný portál verejnej správy

Hodnotenie workshopu

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili workshopu k zníženiu vyžadovanej úrovne zabezpečenia pri zasielaní podaní na QAA Level 3. Z dôvodu skvalitňovania služieb, by sme Vás radi poprosili o stručné zhodnotenie spokojnosti s absolvovaným workshopom prostredníctvom nasledovného dotazníka.

Informácie k hodnoteniu: Údaje označené hviezdičkou sú povinné (*)
Adresát hodnotenia: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

Ďakujeme.