Ústredný portál verejnej správy

Možnosť vyplniť a odoslať dotazník k internému školeniu NASES už uplynula, ďakujeme za prejavený záujem.