Ústredný portál verejnej správy

Dotazník k internému školeniu zamestnancov NASES

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili školenia k novinkám v elektronických schránkach. V tejto súvislosti by sme vás chceli poprosiť o stručné zhodnotenie spokojnosti s absolvovaným školením prostredníctvom nasledovného dotazníka.

Informácie k hodnoteniu: Údaje označené hviezdičkou sú povinné (*)
Adresát hodnotenia: Andrea Janotová, produktový manažér ÚPVS

 

Ďakujeme za spoluprácu