Ústredný portál verejnej správy

Podávanie petícií na Úrad jadrového dozoru

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Popis služby

Formulár je určený na podanie petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Informácie o službe

Prejsť na službu