Ústredný portál verejnej správy

Taxes

Finance

This part covers information on Income Tax, Value Added Tax, Excise Duties etc.

Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2017

Locality

    Rate can only registered users.
    Comment can only registered users.