Ústredný portál verejnej správy

Social insurance

Employment

Information about social insurance in Slovakia.

Dátum poslednej zmeny: 4. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2016