Ústredný portál verejnej správy

Housing

Information about living in Slovakia.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

The responsible person:

redakcia ÚPVS, ss

Locality