Ústredný portál verejnej správy

Documents

Citizen and State

Information about documents and evidence.

Dátum poslednej zmeny: 19. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 11. 2016

Locality