Ústredný portál verejnej správy

Zápis zmeny prevádzkovateľa vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní elektronickým spôsobom požiadať o zmenu prevádzkovateľa vozidla. Služba bude určená pre osobu, ktorá má oprávnenie na službu Zápis zmeny prevádzkovateľa vozidla v mene vlastníka a zároveň je oprávnená podať žiadosť o prihlásenie vozidla pre dané vozidlo v mene budúceho vlastníka vozidla. Služba bude ukončená manuálne na pracovisku vydaním dokladov prípadne tabuliek od vozidla oprávnenej osobe.

Prejsť na službu