Ústredný portál verejnej správy

Odhlásenie vozidla do cudziny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vlastníkovi evidovaného vozidla v SR elektronickým spôsobom zažiadať o odhlásenie vozidla do cudziny. Používateľ bude môcť požiadať o vývozné TEČ a výrobu dokladov pre vozidlo. Služba bude ukončená manuálne na pracovisku vydaním dokladov, prípadne vývozných tabuliek od vozidla oprávnenej osobe.

Prejsť na službu