Ústredný portál verejnej správy

Zápis splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní splnomocniť osobu k evidenčnému úkonu s vozidlom

Prejsť na službu