Ústredný portál verejnej správy

Zápis splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom