Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte

Ministerstvo financií SR - CSRÚ

Popis služby

Služba umožní subjektu (FO/PO) podať žiadosť o poskytnutie konsolidovaných údajov, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU na základe výberu údajov skúmaného subjektu (FO/PO) a zvoliť si formu výstupu na portáli (zobrazenie) alebo zaslaním výpisu do elektronickej schránky subjektu. Informácie o službe

Prejsť na službu