Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie potvrdení o údajoch zapísaných v matričnej knihe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi, alebo organizácii VS získať: •potvrdenie z knihy narodení, •potvrdenie z knihy manželstiev, •potvrdenie z knihy úmrtí, •potvrdenie z osobitnej matriky. Informácie o službe

Prejsť na službu