Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie datasetov adresných bodov obce alebo časti obce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi získať dataset požadovaných adries za obec alebo časť obce a príslušné podrobné dáta o adresách, vrátane údajov o adresných bodoch.

Prejsť na službu