Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov