Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zoznamov pre voľby a referendum

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní používateľovi zadanie požadovaných údajov, alebo opravu už skôr zadaných údajov. Služba zabezpečí následnú verifikáciu zadaných údajov na registre a číselníky ŠÚ SR a ich zápis do centrálnej bázy dát. Služba je typu G2G a G2E.

Prejsť na službu