Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie formulárov pre vytvorenie zoznamov pre voľby a referendum

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní získať formuláre potrebné pre vytvorenie/aktualizáciu zoznamov pre voľby a referendum (kandidátov, volebných okrskov, volebných obvodov, ...). Služba je typu G2G a G2E.

Prejsť na službu