Ústredný portál verejnej správy

Podávanie digitalizovaných podporných dokumentov do informačného systému Centrálny elektronický priečinok