Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre voľby do orgánov samosprávy krajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre voľby do orgánov samosprávy krajov prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej volebnej komisie, zápisnice okresnej volebnej komisie a zápisnice o výsledku volieb v samosprávnom kraji ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy.

Prejsť na službu