Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priebežných výsledkov volieb do Národnej rady SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Informovanie sa o priebežných výsledkoch volieb pomocou dynamickej web aplikácie vystavenej na portáli ŠÚ SR na internet, ktorá v priebehu spracovania prezentuje aktuálny stav spracovania výsledkov volieb. Aplikácia umožní zobrazenie údajov aj prostredníctvom dynamických mapových podkladov (tematických máp a kartodiagramov)

Prejsť na službu