Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie rozhodnutí o dodaní špecifických štatistických údajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Vydanie rozhodnutia o dodaní špecifických štatistických údajov“ zabezpečí vydanie rozhodnutia o akceptovaní/čiastočnom akceptovaní/zamietnutí dodania špecifických štatistických údajov podľa požiadavky používateľa. Elektronická služba umožňuje vydať rozhodnutia o poskytnutí špecifických štatistických údajoch. Tvorcom rozhodnutia je používateľ ŠÚ SR poverený vybavením daného typu podaní. Používateľ Internetového portálu slovak.statistics.sk obdrží rozhodnutie v prehľade úloh.

Prejsť na službu