Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie rozhodnutí o dodaní špecifických štatistických údajov