Ústredný portál verejnej správy

Podávanie pripomienok k programu štatistických zisťovaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie pripomienky k programu štátnych štatistických zisťovaní“ umožní užívateľovi podať pripomienku k pracovnej verzii k programu zisťovaní v elektronickej forme, ktorá je k dispozícii prostredníctvom služby ""Informovanie sa o programe štatistických zisťovaní na portáli ŠÚSR"". Zadanie pripomienok je možný pomocou webového formulára autentifikovanému užívateľovi v roli žiadateľ počas pripomienkového konania programu štátnych štatistických zisťovaní.

Prejsť na službu