Ústredný portál verejnej správy

Zriaďovanie, správa a používanie elektronickej aukcie

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba "Zriaďovanie, správa a používanie elektronickej aukcie" zabezpečuje plnú podporu pre elektronický výkon všetkých typov verejného obstarávania, ktorými sú verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie a súťažný dialóg prostredníctvom a s využitím podporného modulu, ktorým je elektronická aukcia. Informácie o službe

Prejsť na službu