Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií v oblasti verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

eGovernment služba „Poskytovanie informácií v oblasti verejného obstarávania podľa osobitného predpisu“ slúži pre podporu činností ÚVO spojených s vybavovaním žiadostí podľa osobitných predpisov (najmä zákona č. 211/2000 Z. z.), ako aj pre podporu činností ÚVO spojených s požiadavkami používateľov ohľadom systému, jeho fungovania a prípadne jeho zmien. Používateľmi systému sú najmä verejní obstarávatelia, obstarávatelia a podnikatelia. Informácie o službe

Prejsť na službu