Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o ex ante posúdenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu