Ústredný portál verejnej správy

Výberové konania v štátnej službe

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba zabezpečí transparentnosť procesu výberových konaní na štátnych zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Poskytne funkcionalitu pre vyhlasovanie výberových konaní poverenými pracovníkmi služobných úradov, pridelí každému výberovému konaniu unikátny identifikátor, vyhlási výberové konanie zverejnením na portáli výberových konaní (centrálnom mieste) a o vyhlásení výberového konania zašle potvrdenie služobnému úradu. Občan prostredníctvom služby môže elektronicky podať žiadosť o zaradenie do výberového konania, na základe čoho mu bude pridelený unikátny identifikátor uchádzača, pod ktorým bude v danom výberovom konaní vedený aby bola zabezpečená anonymita uchádzača. Informácie o službe

Prejsť na službu