Ústredný portál verejnej správy

Výberové konania Úradu vlády na pozíciu štátneho zamestnanca

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba zabezpečí transparentnosť procesu výberových konaní na štátnych zamestnancov Úradu vlády SR. Občan prostredníctvom služby môže elektronicky poslať prihlášku na výberové konanie, na základe čoho mu bude na pozvánke poskytnuté unikátne číslo uchádzača, pod ktorým bude v danom výberovom konaní vedený. Po skončení výberového konania nahlási zamestnanec služobného úradu číslo vybratého uchádzača, ako aj čísla všetkých úspešných uchádzačov. Následne tieto čísla budú zverejnené.

Prejsť na službu