Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetu na prešetrenie porušovania zákona na ochranu hospodárskej súťaže

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožní elektronické podanie podnetu na prešetrenie porušovania zákona na ochranu hospodárskej súťaže a potvrdenie o prijatí daného podnetu. Protimonopolný úrad SR na základe podnetu prešetruje zneužívania dominantného postavenia na trhu, dohody obmedzujúce súťaž a iné porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Informácie o službe

Prejsť na službu