Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. O duplikát tabuľky pôvodne vydaného čísla je možné požiadať po jeho strate, odcudzení alebo v prípade poškodenia pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom. Informácie o službe

Prejsť na službu