Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za voliteľnú tabuľku s evidenčným číslom, alebo za nové náhodne pridelené evidenčné číslo, alebo za tabuľku z materiálu, ktorý vyžaruje svetlo: k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu