Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje požiadať o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o vydanie osvedčenia. Informácie o službe

Prejsť na službu