Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky