Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje požiadať o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o vydanie osvedčení. Informácie o službe

Prejsť na službu