Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy