Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) umožňuje slovenským podnikateľom získať kontakty na zahraničné podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu. Súčasťou služby je aj zasielanie aktuálnych informácií o zmenách legislatívy, vzniku nových priemyselných parkov, nových investorov a podobne. V rámci služby majú slovenskí podnikatelia možnosť elektronicky podať žiadosť o vyhľadanie partnera na spoluprácu. Informácie o službe

Prejsť na službu