Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie podpory existujúcim investorom

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje na Slovensku etablovaným investorom individuálne poradenstvo o podnikaní a realizácii investičných aktivít v rámci Slovenska. Súčasťou poradenstva môžu byť informácie o podnikateľskom prostredí, sektorové a regionálne analýzy, konzultácie k investičnej pomoci a iným formám štátnej pomoci, konzultácie k zmene legislatívy alebo identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb. V rámci služby majú na Slovensku etablovaní investori možnosť elektronicky požiadať o individuálne poradenstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu