Ústredný portál verejnej správy

Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje individuálne poradenstvo zamerané na podnikanie v SR novým, na Slovensku ešte neetablovaným podnikateľským subjektom - investorom. SARIO využíva svoje know-how a v prípade potreby aj dostupné externé zdroje s cieľom identifikovať vhodné lokality pre umiestnenie investície v rámci SR. V rámci služby majú na Slovensku neetablovaní investori možnosť elektronicky požiadať o individuálne poradenstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu