Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) organizuje rôzne podujatia pre malých a stredných podnikateľov a záujemcov o podnikanie, ktorých hlavným účelom je prispievať k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti. Jedná sa napr. o semináre, rôzne workshopy, konzultačné a informačné dni, tréningy alebo konferencie na rôzne témy. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o účasť na vybranom podujatí. Informácie o službe

Prejsť na službu