Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) umožňuje malým a stredným podnikateľom podať žiadosť o všeobecné poradenstvo. Predmetom všeobecného poradenstva je napr. administratíva, korešpondencia, komunikácia so štátom a podnikateľmi, marketing, prezentácia firmy. V rámci služby SBA zverejňuje aj základné informácie týkajúce sa najfrekventovanejších tém všeobecného poradenstva. V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o všeobecné poradenstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu