Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) umožňuje malým a stredným podnikateľom podať žiadosť o špecializované poradenstvo. Predmetom špecializovaného poradenstva je napr. riadenie vzťahov so zákazníkom, plánovanie projektov a kapacít, objednávanie tovarov a služieb, daňové a legislatívne otázky. V rámci služby SBA zverejňuje aj základné informácie týkajúce sa najfrekventovanejších tém špecializovaného poradenstva. V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o špecializované poradenstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu