Ústredný portál verejnej správy

Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikateľov prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Získané informácie je možné využiť na rozšírenie podnikateľských aktivít, prípadne na získanie know-how a skúseností. Služba poskytuje možnosť aj vyhľadať obchodného alebo technologického partnera. V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky kontaktovať SBA za účelom poskytnutia poradenstva. Informácie o službe

Prejsť na službu