Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje nenávratné finančné príspevky (NFP) pre malých a stredných podnikateľov na zvýšenie ich vedomostného potenciálu a sprístupnenie aktuálnych informácií v oblasti podnikania. Na základe zverejnených výziev na predkladanie žiadostí je možné podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie MSP a žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov. V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie MSP. Informácie o službe

Prejsť na službu