Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie mikropôžičky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje mikropôžičky mikro a malým podnikateľom prostredníctvom mikropôžičkového programu. Cieľom pomoci je rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, vytváranie podmienok na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu malých podnikateľov ku kapitálu za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona o štátnej pomoci. V rámci služby majú mikro a malí podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o poskytnutie mikropôžičky. Informácie o službe

Prejsť na službu